kontakt

Imprint

Pružatelj usluga

ADMETAM Business Consultants GmbH
The Squaire 12, Am Flughafen
D – 60549 Frankfurt am Main

Telefon:+49 (0)69 959 325028
Telefax:+49 (0)69 959 325200
E-Mail:info@admetam.com
Website:https://www.admetam.com

Ovlašteni osoba za zastupanje
Dr. Armin Mueller (glavni partner)

Trgovački registar
Lokalni sud Wiesbaden HRB 22308

VAT identifikacijski broj
DE 814642250

Odgovorni za sadržaj
Dr. Armin Mueller
ADMETAM Business Consultants GmbH
The Squaire 12, Am Flughafen
D – 60549 Frankfurt am Main

.
.