kompetenzen

Restrukturiranje i preustroj

ADMETAM Business Consultants priznati su stručnjaci za restrukturiranje i preustroj  poduzeća u dobrim vremenima (prevencija), kao i u lošim vremenima (intenzivni pristup), te u slučaju stečaja, kada također pomažemo u izlasku iz ove faze.

Restrukturiranje zahtijeva cjeloviti pristup razumijevanju poduzeća. To uključuje financijsku analizu i pregled početnog stanja koje se ogleda u bilanci, računu dobiti i gubitka, novčanom toku, ali i analizu s aspekta strategije i tržišta, poslovnih procesa, organizacije i strukturiranih karakteristika. Naša iskustvo u uspješnom restrukturiranju nas dovodi do jasnog zaključka da se održivo restrukturiranje može postići samo na temelju tržišno usmjerenog planiranja i optimizacije tržišnog položaja u prvom koraku uz adaptaciju kapaciteta, usklađenom s tržišnim potrebama, koja mora biti transparentna i razumljiva za sve sudionike.

Pažljivom procjenom, jasnom sistematikom i strogom implementacijom pratimo potrebni preustroj kompanije. Dio našeg pristupa usmjerenog na cilj, razvijanje je holističkog koncepta restrukturiranja u skladu sa IDW-standardima, primjerice kod osiguranja financiranja. U ozbiljnijim slučajevima, kao što su zastupanje dioničara ili financijskih institucija, možemo i formalno postati članovi upravnih odbora i rukovoditi društvima za vrijeme krize te ih voditi kroz proces restrukturiranja i financiranja.