kompetenzen

Restrukturiranje i preustroj

ADMETAM Business Consultants priznati su stručnjaci za restrukturiranje i preustroj tvrtki u dobrim vremenima (prevencija), kao i u lošim vremenima (intenzivni pristup), te u slučaju stečaja, kada također pomažemo u izlasku iz stečaja. Restrukturiranje zahtijeva cjeloviti pristup razumijevanju tvrtke. To uključuje financijsku analizu i pregled početnog stanja koje se ogleda u bilanci, računu dobiti i gubitka, novčanom toku, ali i analizu s aspekta strategije i tržišta, poslovnih procesa, organizacije i strukture tvrtke. Naše ekstenzivno iskustvo i brojne uspješne projekte restrukturiranja dokazalo nam je da se održivo restrukturiranje može postići samo na temeljima jasnog tržišnog pozicioniranja te proizvodnog/ uslužnog portfelja tvrtke.

Pažljivom procjenom, jasnom sistematikom i strogom implementacijom osiguravamo ciljeve ostvarenja profitabilnosti i potrebnog preustroja tvrtke. Dio našeg pristupa usmjerenog na cilj, razvijanje je holističkog koncepta restrukturiranja u skladu sa IDW-standardima, primjerice kod osiguranja financiranja. U ozbiljnijim i kritičnijim slučajevima, kao što su zastupanje dioničara ili financijskih institucija, možemo i formalno postati članovi upravnih odbora te rukovoditi tvrtkama za vrijeme krize te ih voditi kroz proces restrukturiranja i izlaska iz krize.

.
.
.
.