erfahrung

Projektov

Od leta 2004 smo uspešno izvajali mnoga in raznolika svetovalna dela. Približno 60% naših svetovalnih projektov je bilo zunaj našega domačega trga Nemčije s posebnim poudarkom na vzhodni in južni Evropi.

Funkcionalna porazdelitev naših projektov je približno 60% celovitih prestrukturiranj in reorganizacij podjetij, 40% operativnih preobrazb npr. v proizvodnji in prodaji, financah. V okviru projektov, ki vključujejo poudarke na strategiji / organizacijski strukturi podjetja, smo še posebej osredotočeni na možnosti za rast in razvoj ter internacionalizacijo poslovanja s povezanimi dvigi učinkovitosti. Pri okoli 80% naših strank smo poslovne izboljšave lahko direktno merili z rastjo tako EBITDA kot prostem denarnem toku.

.
.