Return on Consulting

Kazanç

Danışmanlık hizmetleri bir şirketin geleceğine yapılan yatırımdır. Bir müşteri girişimcilik eylemine duyulan ihtiyacı tanıdığında, kazanımlarda hızlı bir iyileşme sağlamak, uygulama süreçlerini hızlandırmak veya kısa sürede yeterli beceriyi sağlamak için dış danışmanlar tarafından desteğe yatırım yapmaya isteklidirler. Girişimciler olarak uygun bir ‘’ Danışmanlık geri dönüşü’’ bekliyorlar. Bir projeden sonraki mirasımız, dosyalama için bir strateji belgesi değil, gelir tablosu/ bilanço ve nakit akışında ölçülebilen müşteri somut bir faydadır. Genel olarak, projelerimizin geri ödeme süresi, bunun anlamı proje sonuçlarına göre proje ücreti 6 ayın altındadır.

Ayrıca kararlaştırılan hedeflere göre ölçülmeyi de bekliyoruz. Bu, ücret taleplerimizin müşterilerin talebi üzerine değişiklik yapılabileceği anlamına gelir. Bu bizi tüm fırsat ve risklere sahip girişimciler yapar.

.
.