kompetenzen

Yeniden Yapılandırma (Restructuring) / Yeniden Düzenleme (Realignment)

ADMETAM Business Consultants, şirketlerin iyi (önleme) ve kötü zamanlarda (yoğun bakım) yeniden yapılandırılmasında uzman olarak tanınırlar. Ayrıca şirketlerin iflas dönemlerinde de yanındadır.

Yeniden yapılanma genel olarak şirketin bütünsel bir anlayışını gerektirir. Bu, tüm rakamsal bazda çıkış noktasını içerir; bilanço, kâr/ zarar ve nakit akışı, strateji ve piyasa, operasyonel süreçler gibi yapısal koşullarda vb. karşılık bulur.

Şirketin ürün yelpazesi ve piyasadaki yeri, sürdürülebilir bir iyileşmenin sağlanabilmesi için yeniden yapılandırmanın en önemli unsurları olarak görülür. Ayrıca ilgili herkes için şeffaf ve anlaşılabilir olması gereken, sıklıkla kaçınılmaz kapasite ayarlamasına büyük önem verilmektedir. Titiz bir envanter değerlendirmesi, açık bir sistematik ve sıkı bir uygulama yönetimi sayesinde şirket içinde gerekli yeniden düzenleme sürecine ulaşılır.

IDW standardına göre bütünsel yenileme konseptleri oluşturulmaktadır; örn. finansmanı güvence altına almak için. "Özel" durumlarda, şirket, hatta uyum içinde olsalar bile, finansörler ve hissedarlar için kriz yönetimi gerçekleştirilebilir.

.
.
.
.